« Maak je deel uit van een burenhulpnetwerk? Of je coördineert het? Bezoek je regelmatig ouderen in je buurt? Buren?

Wij stellen u het volgende voor: bijeenkomsten om uw actie te bespreken, problemen met buren onderling en met ervaren mensen aan te kaarten, samen nadenken om uw engagement beter te beleven.

Voor de vrijwilligers en deelnemers

 

Vormingen

 • Inleiding tot burenhulpnetwerken : U bent nieuw lid in een burenhulpnetwerk. Wij geven een korte vorming van 2u30: wat is een netwerk, hoe werkt het? welke rol en welke plaats u kan innemen.  

 

 • Relatie met anderen en empathie : In relatie staan met anderen, luisteren, empathisch zijn ... Niet altijd zo gemakkelijk! We stellen u voor er samen over te praten. Chantal Dehon, verpleegkundige en deskundig trainer in welzijn en participatie, komt haar ervaring over het onderwerp delen en geeft u "tips en tricks". Dit alles verrijkt met uitwisseling van informatie over  wat u meemaakt tijdens gesprekken met uw buren. Duur : 2u30.

 

 • Confidentialiteit en respect voor het privéleven : Naarmate de relatie wordt opgebouwd, wordt er vertrouwelijke informatie uitgewisseld , de ander opent de deur naar een deel van zijn privéleven. Hoe deze privé-informatie in een groep beheren? Wanneer we een andere buurman op straat ontmoeten? Wat mag ik wel en niet zeggen? Duur : 2u30

 • Grenzen bepalen : Hoeveel tijd besteed ik er aan? Wat geef ik van mezelf? Hoe dicht sta ik bij mijn buurman of vrouw? Voel ik mij goed in mijn engagement? Hoe een evenwicht te vinden : prestatie en tegenprestatie? Hoe ver mag dit gaan? Luister naar je behoeften en durf ze te benoemen, ... Een heel programma. Duur: 2u30.

 • Bij de andere zijn wanneer het minder goed lijkt te gaan met hem : De persoon bespreekt meer gevoelige kwesties met betrekking tot angst, vragen over ziekte of overlijden. Ze spreekt veel, minder of bijna niet meer, klaagt, weent. Wat doe je in deze situaties? En in welke gemoedstoestand ga je naar huis? Duur: 2u30

Voor de coördinatoren van een netwerk

Vormingen

 • Kennismaking met burenhulpnetwerken : U zet uw eerste stappen als coördinator van een netwerk. Dankzij deze opleiding komt u meer te weten over de oorsprong van netwerken en hun werking.

 

 • Rol van de coördinator van een initiatief  : Wat is uw rol als coördinator van een initiatief ? Wat is uw interventiekader, welke zijn uw grenzen? Wat kan u delegeren? Welke  relatie heeft u met de partners op het terrein en met de projectbegeleider?

 

Intervisies : 

 Elke 2-3 maanden komen de coördinatoren samen.  Zij nemen de tijd om hun ervaringen, hun successen en moeilijkheden te bespreken

Voor de deelnemers en minder mobiele ouderen

IT  begeleiding/ digitale kloof :

 • Collectieve permanentie : kom naar ons met uw vragen

 • Collectieve opleidingen : opleiding over een bepaald onderwerp

 • Individuele begeleiding bij u thuis : voor specifieke vragen en indien u zich niet kan verplaatsen of wanneer u met een vaste pc werkt

 • Begeleiding bij het gebruik van communicatieapplicaties (Whatsapp, Messenger, sms, …)  om uitwisseling binnen en buiten  het netwerk te vergemakkelijken.

 

In de praktijk 

- Volgende data vind je terug in de kalender  

- Inschriving is mogelijk als individu of als team

- Prijs: Gratis voor leden van Samen Toujours en 25€ per persoon, per opleiding voor niet leden

 

Zetel : 
Samen Toujours
Lakensestraat 76 bus 2
B-1000 Brussel
In samenwerking met
PARTENAMUT_logo_tagline_RVB.jpg

Contact  :  0483/ 63.63.76 - e-mail : hello@samentoujours.be