top of page
picto logo_Orange clair.png

Omgaan met de ander en empathie

Inhoud

Hoe kunnen we het best omgaan met de ander, luisteren en ons empathisch opstellen? Wij stellen voor om er samen over te praten. Na een theoretische introductie, zullen we een moment voorzien om onze ervaringen en vragen met elkaar te delen. Dit zal nog verder worden aangevuld met onderlinge ideeën en gedachten die u vervolgens met uw buren kunt delen of kunt toepassen op het contact met uw buren.

Doelstellingen

BP Pacheco LQ 2X1B6512 Br1HN.JPG

2021 ©Bruno Achen

Vertrekkende vanuit ervaringen in de praktijk:

  • De vaardigheden van leden versterken

  • Hen de basisbeginselen van luisteren en empathie bijbrengen (de weg van het luisteren, valkuilen, enz.)

  • Tijd vrijmaken voor uitwisselingen tussen leden van zelfhulpnetwerken om : 

o Elkaar te leren kennen, zich deel te voelen van een netwerk en een referentienetwerk te creëren,

o Van gedachten wisselen over de ondervonden moeilijkheden, maar ook over de sterke punten die elk lid heeft ontwikkeld.

Organisatie 

Zowel de virtuele sessies als de sessies die fysiek plaatsvinden, worden als volgt georganiseerd:

- 30 minuten voor de zitting: onthaal

o Persoonlijk: gesprek met een kopje thee of koffie

o Virtueel: korte controle van microfoons, camera's, uitleg over de manier van interactie tijdens de sessie, enz.

-De sessies beginnen stipt en duren over het algemeen 2 uur.

- Aan het eind van de sessie krijgen de deelnemers een samenvattingsdocument met de belangrijkste punten die tijdens de sessie zijn behandeld.

“Een goede herhaling van wat ik al wist over het luisteren naar de ander en empathie. Het is de ideale opfrissing en het zorgt ervoor dat ik mijn betrokkenheid ook wil voortzetten!”

 

(Martine, januari 2021)

“Het is een opfrissing van concepten die ik wel kende maar die verwateren in de bezigheid van het dagdagelijkse leven. Het is goed om daar opnieuw even bij stil te staan en de theorie op te frissen.”

 

(Anne, januari 2021)

Parc royal, mars 2021

bottom of page