top of page
picto logo_Lichtoranje.png

Confidentialiteit en respect voor privacy

Inhoud

Naarmate de relatie zich ontwikkelt, ontstaat er een vertrouwensband en opent de andere persoon de deur naar een deel van zijn of haar privé-leven. Hoe gaan we om met deze privé-informatie in een groep? Wat als je een andere buur in de straat tegenkomt? Wat kan je wel en niet zeggen?

"Voor je iemand vraagt 'Wat kan ik voor u doen?' moet je ervoor zorgen dat dat de persoon een vraag en verwachtingen heeft, voordat je een een engagement opstart."                                      

(november 2020)

Doelstelligen

Gebaseerd op ervaringen uit de praktijk:

 

  • De vaardigheden van de leden versterken 

  • De grondbeginselen van privacy binnen het kader van het burenhulpnetwerk

  • Tijd vrijmaken voor uitwisselingen tussen leden van de hulpnetwerken om :  

    • Elkaar te leren kennen, zich onderdeel te voelen van een netwerk en een referentienetwerk te creëren

    • Van gedachten wisselen over de ondervonden moeilijkheden, maar ook over de sterke punten die elk lid heeft ontwikkeld

Verloop

Zowel de virtuele sessies als de sessies die fysiek plaatsvinden, worden als volgt georganiseerd:

- 30 minuten voor de zitting: onthaal

o Persoonlijk: gesprek met een kopje thee of koffie

o Virtueel: korte controle van microfoons, camera's, uitleg over de manier van interactie tijdens de sessie, enz.

-De sessies beginnen stipt en duren over het algemeen 2 uur.

- Aan het eind van de sessie krijgen de deelnemers een samenvattingsdocument met de belangrijkste punten die tijdens de sessie zijn behandeld.

BP Pacheco LQ 2X1B6613 Br1HN.JPG

2021  ©Bruno Achen 

"Ik ben uitgeput, maar ik heb de twee uur niet voorbij zien gaan. (...) In principe weten we dit allemaal, maar het bespreken van specifieke gevallen werkt heel goed. Het werk in kleine groepen is geweldig: je kan beter luisteren en de uitwisselingen zijn van hogere kwaliteit. Snel, duidelijk en precies."

 

(november 2020) 

"Verrijkende uitwisseling met collega's. Je krijgt concreet advies. Ik ga weg met wat ik wilde! Ik ben alleen gefrustreerd door de tijd (te kort)..." ​ 


(november 2020)

bottom of page