top of page

Samen Toujours biedt diensten aan haar leden. Elke persoon of organisatie dat een buurtgericht netwerk opstart kan lid worden van het platform: burgers, een OCMW, een buurthuis, een sociale huisvestingdienst, een lokaal diensten centrum, …

Nos membres

Onze leden

picto logo_Licht oranje_edited.png
Logo BdBd_Rond_ombre.png

www.brasdessusbrasdessous.be
info@brasdessusbrasdessous.be

Tel:0486 76 62 89

De VZW Bras dessus Bras dessous werd in 2015 opgericht en streeft naar een meer “humane” wereld waarin de samenleving ouderen actief houdt door hen de middelen te geven zich te engageren en te ontwikkelen.

Het project bestaat in de gemeenten Vorst, Ukkel en sinds september 2019 in de Peterbos wijk in Anderlecht. Het project streeft er naar het isolement van de ouderen te verminderen en hen de mogelijkheid te bieden hun plaats in de maatschappij terug te winnen. Dit door met de hulp van het burennetwerk dat zorgt voor de ondersteuning. 

Dit netwerk, dat samengesteld is uit verschillende lokale actoren (vrijwilligers, verenigingen, instellingen), heeft tot doel:

 • Het isolement en de eenzaamheid van senioren te verminderen en hen de kans terug te geven deel te nemen aan de samenleving.

 • Het versterken van de dynamiek in hun omgeving

 • Het ontwikkelen van een intergenerationeel en multicultureel weefsel dat uitwisseling en deelname aanmoedigt.

ACCOLAGE_Toolkit_1-15.png

www.accolage.be
info@accolage.be
Zo een: 0484 48 38 33

 • Accolage

Accolage zijn burenhulpnetwerken op wijkniveau, waarbij eenzame ouderen hun persoonlijke netwerk kunnen versterken, hulp kunnen vinden voor kleine zorgvragen zoals een bezoek, boodschappen doen, begeleiding bij het gebruik van openbaar vervoer, .... 

De buurtnetwerken zijn gebaseerd op solidariteit en wederkerigheid. Iedereen kan op een bepaald moment om hulp vragen en op een ander tijdstip hulp verlenen naargelang ieders wens en vaardigheden. De deelnemers ontmoeten elkaar regelmatig en hebben dan een leuke tijd samen. Dit resulteert vaak in nieuwe initiatieven zoals een gemeenschappelijke maaltijd, een wandeling, ... 
 

Het eerste netwerk werd opgestart in 2013 in Neder-Over-Heembeek, als een project van het Kenniscentrum WWZ (onder de naam Buurtpensioen - Pens(i)onsQuartier). Sindsdien hebben verschillende nieuwe netwerken het daglicht gezien in  Brussel-Noord, in Brussel-Centrum, Laken, Elsene, Jette, Molenbeek en Ganshoren.

Sinds 2022 is Accolage officieel een onafhankelijke vzw.

afbeelding001.png
Kopie van Kopie van Foto Website DigiSenior (7).png
 • Biloba Huis

  • Het CitiSen-project
   CitiSen is een lokaal zorg- en hulpnetwerk voor senioren en hun mantelzorgers wonend in de Brabantwijk (Schaarbeek en Sint-Joost).
   Het doel is de oudere en zijn of haar mantelzorger te helpen de bestaande hulpbronnen in hun omgeving te identificeren om op die manier zo lang mogelijk en in de beste omstandigheden thuis te blijven wonen.

  • CitiSen en zijn korven
   Een korf is een ontmoetingsplaats voor senioren, hun mantelzorgers en leden van het CitiSen Netwerk.
   Professionals en vrijwilligers (wonende in de Brabantwijk) helpen hen oplossingen te vinden in hun eigen taal en verwijzen hen naar lokale hulpbronnen en diensten door.

  • De connectoren
   De connectors zijn lokale mensen die in de openbare ruimte detectie uitvoeren. Dit is een proactieve benadering om senioren en hun mantelzorgers te ontmoeten en ook om de buurt bewust te maken van leeftijdsgerelateerde kwetsbaarheden.

RedCrossLogoFRNL.png

www.croix-rouge.be
 Sociale actie@croix-rouge.be
Zo een: 105

 • Rode Kruis België

De sociale actie van het Belgische Rode Kruis (BRK) wil het welzijn van kwetsbare mensen verbeteren door armoede en bestaansonzekerheid enerzijds en eenzaamheid en sociaal isolement anderzijds te bestrijden.

Eenzaamheid en sociaal isolement hebben met verschillende behoeften te maken, zoals de behoefte aan contacten, uitstapjes en goede relaties. Daarom ontwikkelt het Belgische Rode Kruis een gratis hulpdienst in Brussel, thuis, in een rusthuis en/of buiten met de steun van de private stichting be.Source.

Toegang tot rechten garanderen, administratieve procedures online afhandelen, in contact blijven met dierbaren... Uitdagingen die door de COVID-crisis in een stroomversnelling zijn geraakt. In 2021 hebben we daarom ook het project "Ensemble, Tous Connectés" (ETC) gelanceerd om tegemoet te komen aan de behoeften van kwetsbare ouderen. Zo ondersteunen wij nu personen die een smartphone, een tablet of een computer bezitten of willen aanschaffen.

Het Rode Kruis kan dankzij zijn partners (de Stichting Digitale Inclusie en Proximus) een antwoord bieden op de 1e graads kloof door het aanbieden van gereviseerde apparatuur (smartphone/tablet) en een wifi-verbinding thuis.

Accolage​​

Lakensestraat 76, bus 3, 1000 Brussel

www.accolage.be

tel. 0484 48 38 33

info@accolage.be

ACCOLAGE_Toolkit_1-15.png

Bras Dessus Bras Dessous​

​​

Hoofdkantoor

Eikelstraat 27, 1190 Vorst

Kantoor

Hoogte 100 plein 14, 1190 Vorst

www.brasdessusbrasdessous.be

​​

tel : 0486/76.62.89

info@brasdessusbrasdessous.be

Logo BdBd_Rond_ombre.png

CitiSen​

Plantenstraat 118-120, 1030 Brussel

www.citisen.be

tel. 0493/85.29.32

citisen.be@gmail.com

Kopie van Kopie van Foto Website DigiSenior (7).png
Kaart van de deelnemende netwerken

Croix Rouge de Belgique ​​

Stallestraat 96, 1180 Brussel

www.croix-rouge.be

tel. 105

 action.sociale@croix-rouge.be

RedCrossLogoFRNL.png
picto logo_Licht oranje_edited.png

Kaart van de deelnemende netwerken

bottom of page