Samen Toujours biedt haar diensten aan aan haar leden. Elke persoon of organisatie die een netwerk van buurtsolidariteit opstart kan lid worden van het platform: burgers, een OCMW, een buurthuis, een sociale huisvestingsmaatschappij, een lokaal diensten centrum, …

 

Onze leden

picto logo_Orange clair_edited.png
Logo BdBd_Rond_ombre.png

www.brasdessusbrasdessous.be
info@brasdessusbrasdessous.be

Tel:0486 76 62 89

De VZW Bras dessus Bras dessous werd in 2015 opgericht en streeft naar een meer “humane” wereld waar de samenleving ouderen actief houdt door hen de middelen te geven om zich te engageren en te ontwikkelen.

Het project is aanwezig in de gemeenten Vorst, Ukkel en sinds september 2019 in de Peterbos wijk in Anderlecht en heeft tot doel het isolement van de ouderen te verminderen en hen de mogelijkheid te geven hun plaats in de maatschappij terug te winnen door de oprichting van  een netwerk van ondersteunende buren

Dit netwerk, dat samengesteld is uit verschillende lokale actoren (vrijwilligers, verenigingen, instellingen), heeft tot doel:

  • Het isolement en de eenzaamheid van senioren te verminderen en hen de kans terug te geven om deel te nemen aan de samenleving.

  • Het versterken van de dynamiek in hun omgeving

  • Het ontwikkelen van een intergenerationeel en multicultureel weefsel dat uitwisseling en deelname aanmoedigt.

ACCOLAGE_Toolkit_1-15.png

www.accolage.be
info@accolage.be
Tel: 0484 48 38 33

  • Accolage

Accolage zijn burenhulpnetwerken op wijkniveau, waarbij eenzame ouderen hun persoonlijke netwerk kunnen versterken, hulp kunnen vinden voor kleine zorgvragen zoals een bezoek, boodschappen doen, begeleiding bij het gebruik van openbaar vervoer, .... 

De buurtnetwerken zijn gebaseerd op solidariteit en wederkerigheid. Iedereen kan op een bepaald moment om hulp vragen en op een ander tijdstip hulp verlenen naargelang ieders wens en vaardigheden. De deelnemers ontmoeten elkaar regelmatig en hebben dan een leuke tijd samen. Dit resulteert vaak in nieuwe initiatieven zoals een gemeenschappelijke maaltijd, een wandeling, ... 
 

Het eerste netwerk werd opgestart in 2013 in Neder-Over-Heembeek, als een project van het Kenniscentrum WWZ (onder de naam Buurtpensioen - Pens(i)onsQuartier). Sindsdien hebben verschillende nieuwe netwerken het daglicht gezien in  Brussel-Noord, in Brussel-Centrum, Laken, Elsene, Jette, Molenbeek en Ganshoren.

Sinds 2022 is Accolage officieel een onafhankelijke vzw.

Kopie van Kopie van Foto Website DigiSenior (7).png
  • CitiSen

 

CitiSen is het resultaat van het werk van een netwerk van lokale partners die samenwerken om de levenskwaliteit en het welzijn van senioren thuis te verbeteren. CitiSen is een GGC-project dat deel uitmaakt van het Seniorennetwerk dat door GGC is opgezet en wordt gesteund. 

Om zich thuis onafhankelijk te voelen, is het nuttig te weten waar men terecht kan en met wie men kan praten over de dagelijkse behoeften. CitiSen biedt binnen hun 3 Bijenkorven verschillende diensten aan alle senioren en mantelzorgers die in het Brabantse district wonen. CitiSen werkt met permanenties en afspraken thuis. Permanenties vinden plaats in de 3 bijenkorven (Stephenson Beehive, Liedts Beehive en Green Beehive).

Accolage​​

Lakensestraat 76, bus 3, 1000 Brussel

www.accolage.be

tel. 0484 48 38 33

info@accolage.be

ACCOLAGE_Toolkit_1-15.png

Bras Dessus Bras Dessous​

​​

Hoofdkantoor

Eikelstraat 27, 1190 Vorst

Kantoor

Hoogte 100 plein 14, 1190 Vorst

www.brasdessusbrasdessous.be

​​

tel : 0486/76.62.89

info@brasdessusbrasdessous.be

Logo BdBd_Rond_ombre.png

CitiSen​

Plantenstraat 118-120, 1030 Brussel

www.citisen.be

tel. 0493/85.29.32

citisen.be@gmail.com

Kopie van Kopie van Foto Website DigiSenior (7).png
 
picto logo_Orange clair_edited.png

Kaart van de deelnemende netwerken