top of page

Samen Toujours is een platform ter ondersteuning van burenhulpnetwerken en hun behoeften. Het platform biedt hen tools, ondersteuning en een methodologie.

Samen vertrekt altijd van de concrete behoeften uit de praktijk om de netwerken overkoepelende aanpak te bieden en synergiën te stimuleren. En dit steeds met respect voor hun diversiteit en identiteit. Door vanuit één stem te spreken, hebben de netwerken meer impact en draagkracht om zich op langere termijn te ontwikkelen en versterken.

JIS 2022 vendredi 2X1B4274 Br1HN.JPG

Nieuws

picto logo_Orange clair_edited.png
Intervision Smart SD 2X1B7343 Br1HN.JPG
28/6 - Vereenzaming en isolement van ouderen in Brussel - Naar synergiën voor een betere ondersteuning

​Samen Toujours nodigt professionals die op dit gebied werkzaam zijn uit voor een ochtend van reflectie en synergie over de problematiek van eenzaamheid en isolatie bij ouderen. De ochtend wordt gehouden in het FR/NL.

Meer weten

Onze missies

picto logo_Orange clair_edited.png
Formations
Sensibilisation
Recherche
Pérennisation

Het platform biedt opleidingssessies en intervisies aan die inspelen op de behoeften en de realiteit van de netwerken. In de trainingen komen verschillende onderwerpen aan bod: het functioneren van een zelfhulpnetwerk, de relatie met de ander en empathie, het respecteren van de privacy, het stellen van grenzen. Deze tijden worden gegeven door professionals of mensen van Samen Toujours, die een schat aan ervaring hebben binnen de netwerken.

BP Pacheco LQ 2X1B6512 Br1HN.JPG
De competenties van de deelnemers versterken

Een van de missies van Samen Toujours is om het publiek bewust te maken van de zaak van de ouderen. Deze acties beogen de bewustmaking van de aanwezigheid van ouderen in de samenleving, hun plaats, hun moeilijkheden en hun gevoelens van eenzaamheid. Bewustmaking is een sociale opdracht van onze projecten, evenals het bevorderen van solidariteit tussen generaties.

JIS 30-09 SD 2X1B5397 Br1HN.JPG
Sensibilisering rond de problematiek van het ouder worden 

Samen Toujours wil haar leden steunen in hun ontwikkeling door het uitwisselen van instrumenten, vaardigheden, ideeën, ervaringen en manieren van doen. Door onze krachten te bundelen, is het effect van onze lokale acties groter.

BDBD Miro soupe12.JPG
Het netwerk verankeren

Samen Toujours ziet ter plaatse de positieve impact die zelfhulpnetwerken hebben op het welzijn en de gezondheid van hun leden (bv. met betrekking tot veerkracht, empowerment, gebruik van het gezondheidssysteem, enz.) In 2020 gaat Samen Toujours na hoe deze impact kan worden gemeten. 

In samenwerking met CoopCity en SAW-B. 

Intervision Smart SD 2X1B7343 Br1HN.JPG
Onderzoek
naar impact
bottom of page