Context

 

Bras dessus Bras dessous en BuurtPensioen gingen de uitdaging aan om deze twee doelgroepen bij elkaar te brengen: vrijwilligers die zich in hun buurt inzetten en 65-plussers die op zoek zijn naar een relatie met hun buren en / of  kleine diensten nodig hebben.

Gezien de vrij vergelijkbare acties in hun respectievelijke gemeenten, ervaren zij dezelfde vragen en behoeften.  De twee verenigingen hebben dan ook beslist om een gemeenschappelijk platform te creëren: “Alliance - Samen Toujours”. Daarin bundelen ze hun krachten en ondersteunen ze hun lokale acties door synergieën tussen hun leden te creëren.

Historiek

Samen Toujours werd opgericht in 2016 door twee Brusselse verenigingen :

  • BuurtPensioen - Pens(i)onsQuartier (http://www.buurtpensioen.be) is een burenhulpnetwerk in de volgende wijken: Brussel-Centrum, Brussel-Noord, Evere, Elsene, Jette, Laken, Molenbeek en Neder-over-Heembeek.

 

De Brusselse bevolking veroudert. Tegen 2050 zal het aantal 65-plussers zal verdrievoudigen.

In 2012 heeft onderzoek bewezen dat 46% van de 65-plussers zich eenzaam voelt. Van deze 46% heeft de helft een breed sociaal netwerk, de andere helft een klein sociaal netwerk. 23% van de bevolking bevindt zich in een situatie van sociaal isolement, dat wil zeggen dat we voor deze mensen de combinatie van een klein sociaal netwerk en een gevoel van eenzaamheid vinden. (Bron : FRB-IPSOS-KUL-ULG – « Vieillir mais pas tout seul »).

Het gevoel van eenzaamheid neemt toe met de leeftijd, ook al is het sociaal netwerk van de senior groot is. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie, "zijn op oudere leeftijd sociaal isolement en eenzaamheid gekoppeld aan een afname van zowel fysiek als mentaal welzijn."

De senioren willen in de buurt blijven waar ze wonen, maar wegens de snelle demografische evolutie verliezen diezelfde senioren hun netwerken en oriëntatiepunten. Ze herkennen hun buurt niet meer en zij voelen zich niet langer veilig.

Anderzijds is er een groot potentieel voor vrijwilligersbetrokkenheid in België. Een studie over het thema vrijwilligerswerk in België, gepubliceerd in 2015 door de Koning Boudewijnstichting, vermeldt dat er meer dan 1 miljoen vrijwilligers zijn in België. Bijna 15% van de Brusselse bevolking zet zich in als vrijwilliger.  (www.levolontariat.be ). Bovendien willen veel mensen zich opgeven als vrijwilligers maar weten niet waar en hoe ze dat moeten doen.

Florence Mullié Projectmedewerker

Olivia Vanmechelen

Beheerder

Céline Remy

Penningmeester

Charlotte Hanssens

 Voorzitter

Het team

 
Zetel : 
Samen Toujours
Lakensestraat 76 bus 2
B-1000 Brussel
In samenwerking met
PARTENAMUT_logo_tagline_RVB.jpg

Contact  :  0483/ 63.63.76 - e-mail : hello@samentoujours.be